Storebrand Likviditet A

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

2,9%

Hittil i år:

2,1%

Siste år:

5,5%

Siste 3 år (per år):

2,9%

Siste 5 år (per år):

2,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010817992

Forvaltningskapital:

19 197 450 274 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (15.05.2024):

1 003 kr

Obligasjoner:

84,6%

Kontanter:

14,9%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,5%

Startdato:

26.03.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Bank Norwegian ASA 5.82%

1,6%

Alesund Kommune 5.06%

1,6%

Grimstad Kommune 4.86%

1,3%

Alver kommune 4.86%

1,2%

Jaeren Sparebank 5.08%

1,2%

Storebrand Bank ASA 4.95%

1,2%

OBOS Banken AS 2.48%

1,2%

Brage Finans As 5.11%

1,1%

Sparebanken Vest 2.07%

1,1%

Ringerike Kommune 4.9%

1,1%

Beskrivelse

Storebrand Likviditet er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer i norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding er 0-6 måneder, og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er tre-måneders norsk statssertifikatindeks.