Storebrand Kreditt N

4.13%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Kreditt er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover tremåneders norsk statssertifikatindeks (ST1X). Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. En andel av fondet kan investere i lån med kredittkvaliteter BB+ eller lavere- (high yield), og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B- på investeringstidspunktet. Slike investeringer kjennetegnes ved periodevis høy sannsynlighet for mislighold og fondet har derfor høy kredittrisiko. Inntil 30 prosent kan investeres i ansvarlig lånekapital, som har høyere risiko enn vanlige obligasjoner. En del av fondet kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som også kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Fondets referanseindeks er tremåneders norsk statssertifikatrente (ST1X).

Avkastning

Siste 30 dager

-0.16%

Siste 6 måneder

1.32%

Hittil i år

4.13%

Siste år

4.50%

Siste 3 år (Per år)

4.37%

Siste 5 år (Per år)

4.13%

Pris

Pris for fondet

0.30%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

94.53%

Annet

3.69%

Kontanter

1.77%

Selskaper med størst posisjon

 • Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN
  3.91%
 • Scania CV 20/25 FRN NOK
  2.13%
 • Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR
  2.07%
 • DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB
  1.96%
 • Danske Bank A/S 20/26 FRN C
  1.91%
 • Entra ASA 21/29 FRN
  1.90%
 • Danske Bank A/S 19/25 FRN C
  1.76%
 • Schibsted ASA 17/23 FRN
  1.72%
 • DFDS A/S 19/24 FRN
  1.71%
 • Nortura SA 20/25 FRN
  1.69%