Storebrand Kreditt N

7.72%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

-

Beskrivelse

Storebrand Kreditt har som mål å gi oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. En andel av fondet kan investere i lån med kredittkvalitet BB+ eller lavere (high yield), og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B- på investeringstidspunktet. Slike lån har høy forventet avkastning, men også høy kredittrisiko. Inntil 30 prosent kan investeres i ansvarlig lånekapital, som har høyere risiko enn vanlige obligasjoner. En del av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som også kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Fondets referanseindeks er sammensatt av 85 prosent kreditt (NORM3FRN) og 15 prosent høyrente (NBPHY).

Avkastning

Siste måned

1.00%

Siste 6 måneder

4.16%

Hittil i år

7.72%

Siste år

8.99%

Siste 3 år (Per år)

4.34%

Siste 5 år (Per år)

4.23%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.30%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

96.17%

Kontanter

3.83%

Selskaper med størst posisjon

 • Norsk Hydro ASA 20/26 FRN
  4.17%
 • Danske Bank A/S 20/26 FRN C
  2.68%
 • Scania CV 20/25 FRN NOK
  2.45%
 • Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP
  2.16%
 • Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR
  2.12%
 • DFDS A/S 19/24 FRN
  2.12%
 • Norwegian Property ASA 20/25 FRN
  1.93%
 • DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB
  1.88%
 • SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR
  1.83%
 • Scatec ASA 21/25 FRN EUR C
  1.63%