Storebrand Kreditt N

-1.27%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Kreditt har som mål å gi oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. En andel av fondet kan investere i lån med kredittkvalitet BB+ eller lavere (high yield), og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B- på investeringstidspunktet. Slike lån har høy forventet avkastning, men også høy kredittrisiko. Inntil 30 prosent kan investeres i ansvarlig lånekapital, som har høyere risiko enn vanlige obligasjoner. En del av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som også kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Fondets referanseindeks er sammensatt av 85 prosent kreditt (NORM3FRN) og 15 prosent høyrente (NBPHY).

Avkastning

Siste 30 dager

-0.51%

Siste 6 måneder

-0.12%

Hittil i år

-1.27%

Siste år

-1.01%

Siste 3 år (Per år)

2.81%

Siste 5 år (Per år)

3.00%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.30%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.40%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

88.53%

Kontanter

7.78%

Annet

3.69%

Selskaper med størst posisjon

 • Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN
  3.70%
 • DFDS A/S 17/22 FRN
  3.64%
 • Scania CV 20/25 FRN NOK
  2.50%
 • DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB
  2.27%
 • Danske Bank A/S 20/26 FRN C
  2.25%
 • Danske Bank A/S 19/25 FRN C
  2.08%
 • DFDS A/S 19/24 FRN
  2.07%
 • Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR
  1.96%
 • Norwegian Property ASA 20/25 FRN
  1.93%
 • Norsk Hydro ASA 20/26 FRN
  1.77%