Storebrand Kreditt N

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,40%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,30%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

4,4%

Hittil i år:

4,1%

Siste år:

9,4%

Siste 3 år (per år):

4,9%

Siste 5 år (per år):

4,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010818057

Forvaltningskapital:

2 587 449 974 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (20.06.2024):

109 kr

Obligasjoner:

95,1%

Kontanter:

4,9%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.03.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DFDS AS 6.54%

3,0%

Norsk Hydro ASA 8.01%

3,0%

Danske Bank A/S 5.78%

2,2%

Eiendomsspar 5.59%

2,0%

Austevoll Seafood ASA 6.69%

1,8%

Altera Shuttle Tankers LLC 9%

1,7%

Scania CV AB 7.73%

1,7%

Norwegian Property ASA 6.06%

1,6%

Nortura SA 7.67%

1,6%

Eidsiva Energi AS 5.36%

1,6%

Beskrivelse

Storebrand Kreditt har som mål å gi oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. En andel av fondet kan investere i lån med kredittkvalitet BB+ eller lavere (high yield), og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B- på investeringstidspunktet. Slike lån har høy forventet avkastning, men også høy kredittrisiko. Inntil 30 prosent kan investeres i ansvarlig lånekapital, som har høyere risiko enn vanlige obligasjoner. En del av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som også kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Fondets referanseindeks er sammensatt av 85 prosent kreditt (NORM3FRN) og 15 prosent høyrente (NBPHY).