DNB Norge A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,10%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,85%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

5,1%

Siste 6 måneder:

14,6%

Hittil i år:

13,2%

Siste år:

26,2%

Siste 3 år (per år):

11,1%

Siste 5 år (per år):

11,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010819915

Forvaltningskapital:

11 276 129 918 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (15.05.2024):

990 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,1%

Aksjer:

98,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

23.08.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Mowi ASA

8,5%

Var Energi ASA

7,5%

Aker BP ASA

5,9%

Yara International ASA

4,5%

Storebrand ASA

4,3%

Schibsted ASA Class B

3,7%

SalMar ASA

3,7%

Telenor ASA

3,6%

DNB Bank ASA

3,5%

Orkla ASA

3,1%

Sektor

Energi

26,7%

Defensivt konsum

20,0%

Finans

14,3%

Industri

12,2%

Kommunikasjon

8,1%

Materialer

7,5%

Teknologi

5,7%

Forsyning

2,4%

Syklisk konsum

1,8%

Eiendom

1,2%

Helse

0,2%

Region

Europa

95,9%

Nord-Amerika

3,4%

Asia

0,7%

Beskrivelse

DNB Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Investering i DNB Norge gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å ta flere mindre, avvikende posisjoner fra referanseindeksen basert på forvalters vurdering av selskapenes verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.