DNB Norden A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,11%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,86%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

4,3%

Siste 6 måneder:

15,7%

Hittil i år:

13,0%

Siste år:

14,0%

Siste 3 år (per år):

5,7%

Siste 5 år (per år):

13,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010820012

Forvaltningskapital:

5 441 808 365 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (22.05.2024):

5 128 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,1%

Aksjer:

99,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

06.09.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,7%

Volvo AB Class B

6,1%

Atlas Copco AB Class A

4,7%

Pandora A/S

4,4%

Investor AB Class B

3,8%

Vestas Wind Systems A/S

3,8%

Danske Bank A/S

3,6%

Evolution AB

3,3%

Swedbank AB Class A

3,2%

Wartsila Corp

3,1%

Sektor

Industri

29,0%

Finans

18,8%

Helse

17,6%

Syklisk konsum

10,8%

Teknologi

5,1%

Materialer

4,8%

Defensivt konsum

4,3%

Kommunikasjon

3,7%

Energi

2,5%

Forsyning

2,1%

Eiendom

1,2%

Region

Europa

99,4%

Nord-Amerika

0,6%

Beskrivelse

DNB Norden investerer i de nordiske aksjemarkedene. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.