DNB Global A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,10%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,85%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

2,6%

Siste 6 måneder:

17,8%

Hittil i år:

18,3%

Siste år:

21,1%

Siste 3 år (per år):

17,1%

Siste 5 år (per år):

16,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010820046

Forvaltningskapital:

42 693 088 358 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (22.05.2024):

205 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

98,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

06.09.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

5,1%

Meta Platforms Inc Class A

5,0%

Alphabet Inc Class A

4,7%

Amazon.com Inc

3,5%

Eli Lilly and Co

2,7%

Chubb Ltd

2,5%

TotalEnergies SE

2,4%

Shell PLC

2,4%

Check Point Software Technologies Ltd

2,4%

Visa Inc Class A

2,3%

Sektor

Teknologi

21,2%

Helse

16,0%

Finans

15,9%

Kommunikasjon

14,4%

Syklisk konsum

10,4%

Industri

7,5%

Energi

7,4%

Defensivt konsum

5,0%

Forsyning

1,6%

Materialer

0,6%

Region

Nord-Amerika

60,5%

Europa

30,5%

Asia

6,6%

Afrika/Midt-Østen

2,4%

Beskrivelse

DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.