DNB Global Industrisektor Indeks N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,23%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,13%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.06

Siste måned:

-2,6%

Siste 6 måneder:

12,4%

Hittil i år:

13,7%

Siste år:

18,7%

Siste 3 år (per år):

14,4%

Siste 5 år (per år):

16,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010820533

Forvaltningskapital:

1 340 968 848 kr

Kategori:

Bransjefond, Materialer

NAV/Kurs (17.06.2024):

186 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

GE Aerospace

3,0%

Siemens AG

2,5%

Union Pacific Corp

2,5%

Eaton Corp PLC

2,2%

Schneider Electric SE

2,1%

Uber Technologies Inc

2,1%

United Parcel Service Inc Class B

1,8%

Deere & Co

1,8%

Automatic Data Processing Inc

1,7%

Hitachi Ltd

1,5%

Sektor

Industri

92,1%

Teknologi

4,1%

Kommunikasjon

1,1%

Forsyning

0,7%

Syklisk konsum

0,6%

Materialer

0,5%

Finans

0,4%

Defensivt konsum

0,3%

Energi

0,1%

Helse

0,1%

Eiendom

0,0%

Region

Nord-Amerika

57,9%

Europa

24,9%

Asia

17,3%

Beskrivelse

DNB Global Industrisektor Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor industrisektoren, dvs. selskaper med hovedvirksomhet innen levering av kapitalvarer, halvfabrikata og tjenester til bedriftsmarkedet, og som er hjemmehørende eller notert på børser og regulerte markeder over hele verden, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs etiske minimumsstandard vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Fondets aksjeinvesteringer i utenlandske selskaper holdes i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil påvirke verdien i fondet.