Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C

3.98%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

0.55%

Siste 6 måneder

2.84%

Hittil i år

3.98%

Siste år

5.15%

Siste 3 år (Per år)

2.09%

Siste 5 år (Per år)

1.87%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.40%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

88.42%

Kontanter

11.58%

Selskaper med størst posisjon

 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3M NIBOR+0.55 PCT 03-FEB-2026
  2.77%
 • KINNEVIK AB 3M STIBOR+0.80 PCT 19-FEB-2025
  2.62%
 • VOLVO TREASURY AB 3M NIBOR+1.55 PCT 03-JUL-2024
  2.60%
 • ELLEVIO AB 3M STIBOR+1.44 PCT 28-FEB-2024
  2.16%
 • MATERIELLSELSKAPET AS 3M NIBOR+0.42 PCT 05-OCT-2026
  2.14%
 • SWEDAVIA AB 3M STIBOR+1.19 PCT 09-FEB-2026
  2.10%
 • LANSFORSAKRINGAR BANK AB 3M STIBOR+0.75 PCT 17-NOV-2025
  2.10%
 • AGDER ENERGI AS 3M NIBOR+0.68 PCT 14-OCT-2025
  1.93%
 • SSAB AB 3M STIBOR+1.85 PCT 16-JUN-2026
  1.90%
 • NIBE INDUSTRIER AB 3M STIBOR+1.14 PCT 03-JUN-2024
  1.72%