Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C

0.78%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

0.67%

Siste 6 måneder

2.14%

Hittil i år

0.78%

Siste år

1.91%

Siste 3 år (Per år)

1.26%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.40%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

95.21%

Kontanter

4.79%

Selskaper med størst posisjon

 • VOLVO TREASURY AB 3M NIBOR+1.55 PCT 03-JUL-2024
  3.35%
 • ELLEVIO AB 3M STIBOR+1.44 PCT 28-FEB-2024
  3.27%
 • LOOMIS AB 3M STIBOR+1.14 PCT 18-SEP-2023
  2.70%
 • HUSQVARNA AB 3M STIBOR+1.30 PCT 01-MAR-2024
  2.62%
 • NORSK HYDRO ASA 3M NIBOR+2.89 PCT 15-MAY-2023
  2.57%
 • BILIA AB 3M STIBOR+1.39 PCT 11-OCT-2023
  2.20%
 • ARLA FOODS FINANCE A/S 3M STIBOR+0.96 PCT 03-JUL-2023
  2.16%
 • NIBE INDUSTRIER AB 3M STIBOR+1.14 PCT 03-JUN-2024
  2.14%
 • FABGSS FLOAT 02/21/24 3M STIBOR+1.30 PCT 21-FEB-2024
  2.00%
 • HEXAGON AB 3M STIBOR+0.93 PCT 26-NOV-2024
  1.95%