Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,0%

Hittil i år:

2,4%

Siste år:

6,0%

Siste 3 år (per år):

3,2%

Siste 5 år (per år):

2,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010821218

Forvaltningskapital:

3 472 412 881 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner - korte

NAV/Kurs (16.05.2024):

106 kr

Obligasjoner:

88,4%

Kontanter:

11,5%

Aksjer:

0,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

14.06.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

NIBE Industrier AB 4.916%

3,6%

Avinor AS 5.9%

2,6%

Skanska Financial Services AB 5.347%

2,4%

Fabege AB 4.996%

2,4%

Swedavia AB 5.279%

2,4%

Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4.801%

2,4%

Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.63%

2,0%

Vonovia SE 5.024%

2,0%

Islandsbanki hf. 9.47%

1,9%

Hexagon AB 5.298%

1,8%

Beskrivelse

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK.