Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C

0.74%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner.

Avkastning

Siste 30 dager

0.05%

Siste 6 måneder

0.32%

Hittil i år

0.74%

Siste år

1.01%

Siste 3 år (Per år)

1.37%

Pris

Pris for fondet

0.40%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.20%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

92.77%

Kontanter

7.23%

Selskaper med størst posisjon

 • DSV Panalpina A/S 14/22 FRN
  2.53%
 • Scania CV 21/24 FRN SEK
  2.32%
 • ICA Gruppen AB 20/23 FRN
  2.23%
 • SBAB Float 01/15/24 AUG
  1.89%
 • NO0010861362_NOK_TEMP_AIM
  1.84%
 • NIBE Industrier AB 17/22 FRN
  1.77%
 • Nordea Direct Bank ASA 17/22 FRN
  1.73%
 • Elekta AB 17/22 FRN
  1.73%
 • Landsbankinn hf. 21/22 FRN SEK
  1.72%
 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/22 FRN
  1.61%