DNB Aktiv 100 N

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,90%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

-0,2%

Siste 6 måneder:

15,6%

Hittil i år:

10,9%

Siste år:

19,4%

Siste 3 år (per år):

11,0%

Siste 5 år (per år):

12,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010827041

Forvaltningskapital:

8 092 766 500 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (23.04.2024):

170 kr

Obligasjoner:

0,1%

Kontanter:

2,8%

Aksjer:

96,9%

Annet:

0,2%

Startdato:

06.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Quant Allocation DM - D

17,5%

DNB Quant Allocation AC - D

13,2%

DNB Teknologi D

12,7%

DNB Norge Selektiv F

10,9%

DNB Finans D

9,0%

Arctic Norwegian Value Creation C

8,3%

DNB Global Emerging Markets F

7,9%

BGF World Healthscience I2

7,5%

DNB Miljøinvest D

4,4%

DNB USA Indeks D

3,2%

Sektor

Teknologi

24,7%

Finans

17,8%

Industri

11,8%

Helse

10,5%

Energi

10,1%

Kommunikasjon

7,4%

Materialer

5,2%

Defensivt konsum

5,1%

Syklisk konsum

3,9%

Forsyning

2,1%

Eiendom

1,5%

Region

Nord-Amerika

47,5%

Europa

39,2%

Asia

11,4%

Latin-Amerika

1,3%

Afrika/Midt-Østen

0,6%

Beskrivelse

DNB Aktiv 100 er et aktivt forvaltet aksjefond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i det globale markedet, og 20 prosent i det norske markedet. Investeringene i DNB Aktiv 100 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksjefond. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.