DNB Likviditet A

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,1%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

6,0%

Siste 3 år (per år):

3,0%

Siste 5 år (per år):

2,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010827520

Forvaltningskapital:

17 134 729 293 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (21.05.2024):

1 009 kr

Obligasjoner:

87,6%

Kontanter:

9,8%

Aksjer:

0,0%

Annet:

2,7%

Startdato:

18.10.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Nordea Bank ABP 5.67%

2,1%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%

1,8%

Arendal Kommune 4.82%

1,7%

Halden Kommune 4.984%

1,6%

BN Bank ASA 5.33%

1,6%

BN Bank ASA 5.39%

1,5%

Sbanken ASA 5.12%

1,3%

Tromso Kommune 5.144%

1,2%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.04%

1,2%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.02%

1,2%

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.