DNB Likviditet N

1.82%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.28%

Siste 6 måneder

2.24%

Hittil i år

1.82%

Siste år

3.12%

Siste 3 år (Per år)

1.62%

Siste 5 år (Per år)

1.53%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

91.50%

Kontanter

7.56%

Annet

0.94%

Selskaper med størst posisjon

 • Sbanken ASA FRN 26.09.2023
  2.26%
 • SpareBank 1 Sørøst-Norge FRN 20.02.2025
  1.61%
 • LeasePlan Corporation NV FRN 07.08.2023
  1.38%
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 31.10.2025
  1.32%
 • Sparebanken Møre FRN 15.07.2024
  1.30%
 • Sandnes Sparebank FRN 25.04.2025
  1.25%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 14.03.2024
  1.23%
 • BPS Nord - FV78 Toven AS 3.84 17.07.2023
  1.18%
 • Nordea Bank AB (publ) FRN 19.05.2025
  1.16%
 • Kredittforeningen for Sparebanker FRN 29.11.2023
  1.15%