DNB Likviditet N

0.63%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

Avkastning

Siste 30 dager

0.03%

Siste 6 måneder

0.28%

Hittil i år

0.63%

Siste år

0.86%

Siste 3 år (Per år)

1.28%

Siste 5 år (Per år)

1.28%

Pris

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

91.98%

Kontanter

8.02%

Selskaper med størst posisjon

 • Kredittforeningen for Sparebanker FRN 11.05.2022
  2.31%
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 24.08.2022
  1.62%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 17.01.2022
  1.51%
 • Vasakronan AB FRN 13.01.2022
  1.51%
 • Norwegian Property ASA FRN 09.11.2022
  1.38%
 • DNB Bank ASA FRN 01.11.2022
  1.31%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 21.11.2022
  1.27%
 • Ferde AS FRN 24.02.2023
  1.26%
 • Sparebanken Øst FRN 01.03.2022
  1.21%
 • Pareto Bank ASA FRN 20.04.2023
  1.12%