DNB Likviditet N

3.57%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning

Siste måned

0.46%

Siste 6 måneder

2.61%

Hittil i år

3.57%

Siste år

4.79%

Siste 3 år (Per år)

1.99%

Siste 5 år (Per år)

1.80%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

85.55%

Kontanter

13.54%

Annet

0.91%

Selskaper med størst posisjon

 • Sbanken ASA FRN 26.09.2023
  2.17%
 • SpareBank 1 Sørøst-Norge FRN 20.02.2025
  1.55%
 • Nordea Bank AB FRN 18.09.2023
  1.48%
 • Sparebanken Møre FRN 15.07.2024
  1.40%
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 31.10.2025
  1.38%
 • LeasePlan Corporation NV FRN 07.08.2023
  1.33%
 • Sandnes Sparebank FRN 25.04.2025
  1.27%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 14.03.2024
  1.18%
 • Nordea Bank AB (publ) FRN 19.05.2025
  1.12%
 • BN Bank ASA FRN 06.11.2024
  1.11%