DNB Likviditet N

0.30%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.04%

Siste 6 måneder

0.20%

Hittil i år

0.30%

Siste år

0.38%

Siste 3 år (Per år)

0.91%

Siste 5 år (Per år)

1.07%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

84.98%

Kontanter

13.90%

Annet

1.12%

Selskaper med størst posisjon

 • Sandnes Sparebank FRN 25.04.2025
  1.51%
 • BN Bank ASA FRN 06.11.2024
  1.38%
 • Entra ASA FRN 14.10.2022
  1.33%
 • BKK AS FRN 16.01.2023
  1.29%
 • Brage Finans FRN 16.06.2025
  1.28%
 • Sparebanken Sør FRN 22.12.2023
  1.27%
 • Norwegian Property ASA FRN 09.11.2022
  1.25%
 • Kredittforeningen for Sparebanker FRN 29.11.2023
  1.24%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 21.11.2022
  1.15%
 • Sparebank 1 Sørøst-Norge FRN 14.01.2027
  1.12%