DNB Likviditet N

0.14%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Referanseindeksen reflekterer ikke godt nok fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som er sammensetningen (statsobligasjoner) i den gjeldende referanseindeksen. Dette innebærer at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen fremstår som bedre enn hva den i realiteten er. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.10%

Siste 6 måneder

0.15%

Hittil i år

0.14%

Siste år

0.42%

Siste 3 år (Per år)

1.04%

Siste 5 år (Per år)

1.12%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

88.35%

Kontanter

11.65%

Selskaper med størst posisjon

 • SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 24.08.2022
  1.51%
 • Sandnes Sparebank FRN 25.04.2025
  1.41%
 • Ferde AS FRN 24.02.2023
  1.41%
 • Brage Finans AS FRN 07.11.2022
  1.32%
 • BKK AS FRN 16.01.2023
  1.32%
 • SpareBank 1 Sørøst-Norge FRN 15.08.2022
  1.30%
 • Sparebanken Sør FRN 22.12.2023
  1.30%
 • Norwegian Property ASA FRN 09.11.2022
  1.28%
 • Entra ASA FRN 14.10.2022
  1.27%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 21.11.2022
  1.18%