DNB Likviditet N

0.44%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Avkastning

Siste 30 dager

0.46%

Siste 6 måneder

1.72%

Hittil i år

0.44%

Siste år

1.81%

Siste 3 år (Per år)

1.23%

Siste 5 år (Per år)

1.33%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

83.78%

Kontanter

15.19%

Annet

1.03%

Selskaper med størst posisjon

 • Sbanken ASA FRN 26.09.2023
  2.45%
 • Sandnes Sparebank FRN 25.04.2025
  1.37%
 • Santander Consumer Bank AS FRN 14.03.2024
  1.33%
 • OBOS BBL 2.80 28.04.2023
  1.26%
 • Kredittforeningen for Sparebanker FRN 29.11.2023
  1.25%
 • BN Bank ASA FRN 06.11.2024
  1.25%
 • Eika Boligkreditt AS FRN 11.03.2024
  1.25%
 • BKK AS FRN 16.01.2023
  1.17%
 • Sparebanken Sør FRN 22.12.2023
  1.15%
 • Brage Finans FRN 16.06.2025
  1.14%