DNB Norge Indeks N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-0,5%

Siste 6 måneder:

8,5%

Hittil i år:

7,7%

Siste år:

13,9%

Siste 3 år (per år):

8,2%

Siste 5 år (per år):

10,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010827678

Forvaltningskapital:

13 997 748 017 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (20.06.2024):

156 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

-1,9%

Aksjer:

101,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

17,1%

DNB Bank ASA

9,8%

Norsk Hydro ASA

4,9%

Mowi ASA

4,6%

Aker BP ASA

4,6%

Telenor ASA

4,3%

Kongsberg Gruppen ASA

3,7%

OBX Index May14

3,3%

Orkla ASA

3,0%

Yara International ASA

2,8%

Sektor

Energi

30,5%

Finans

16,1%

Industri

15,4%

Defensivt konsum

13,8%

Kommunikasjon

9,4%

Materialer

9,1%

Teknologi

4,0%

Forsyning

0,8%

Syklisk konsum

0,4%

Helse

0,3%

Eiendom

0,3%

Region

Europa

97,3%

Nord-Amerika

2,0%

Asia

0,7%

Beskrivelse

DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende Oslo Børs hovedindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.