DNB Obligasjon A

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

1,4%

Siste 6 måneder:

3,4%

Hittil i år:

0,8%

Siste år:

5,0%

Siste 3 år (per år):

0,4%

Siste 5 år (per år):

1,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010827686

Forvaltningskapital:

32 098 042 292 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (21.05.2024):

978 kr

Obligasjoner:

178,2%

Kontanter:

-79,3%

Aksjer:

0,0%

Annet:

1,2%

Startdato:

07.02.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Danske Bank A/S 6.41%

4,7%

SpareBank 1 SMN 5.51%

2,0%

Swedbank AB (publ) 2.25%

1,9%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.81%

1,9%

DnB Bank ASA 7.03%

1,9%

DnB Bank ASA 5.72%

1,5%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 6.52%

1,3%

SpareBank 1 SMN 4.95%

1,3%

BN Bank ASA 2.3%

1,3%

Sparebank 1 Boligkreditt AS 6.53%

1,2%

Beskrivelse

DNB Obligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2018 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2018 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2018 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.