DNB Obligasjon N

-0.12%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Obligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.60%

Siste 6 måneder

-0.32%

Hittil i år

-0.12%

Siste år

0.08%

Siste 3 år (Per år)

2.76%

Siste 5 år (Per år)

2.36%

Pris

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

108.33%

Annet

2.03%

Selskaper med størst posisjon

 • Danske Bank A/S 3.50 07.03.2024
  2.76%
 • Norsk Hydro ASA FRN 16.02.2026
  1.88%
 • DNB Bank ASA FRN 28.05.2030
  1.69%
 • Swedbank AB 2.68 11.11.2024
  1.69%
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 3.12 28.11.202
  1.53%
 • BN Bank ASA 2.1 05.09.2025
  1.37%
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 23.08.2029
  1.29%
 • Volkswagen Financial Services N.V FRN 14.04.2023
  1.15%
 • Samhallsbyggnadsbolaget FRN 27.08.2025
  1.14%
 • LeasePlan Corporation NV FRN 07.08.2023
  1.10%