DNB Obligasjon N

-0.77%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Obligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2018 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2018 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2018 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning

Siste måned

0.26%

Siste 6 måneder

-2.26%

Hittil i år

-0.77%

Siste år

1.94%

Siste 3 år (Per år)

-1.50%

Siste 5 år (Per år)

0.69%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

182.28%

Selskaper med størst posisjon

 • Danske Bank A/S 3.50 07.03.2024
  2.47%
 • Swedbank AB 2.25 24.03.2028
  1.93%
 • DNB Bank ASA FRN 28.05.2030
  1.93%
 • DNB Bank ASA FRN 17.02.2032
  1.59%
 • SpareBank 1 SMN 5.51 26.06.2029
  1.58%
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 23.08.2029
  1.45%
 • Nordea Bank Abp 1.75 17.09.2025
  1.40%
 • BN Bank ASA 2.1 05.09.2025
  1.35%
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS FRN 08.10.2030
  1.23%
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA 1.95 28.08.2025
  1.10%