DNB Obligasjon 20 N

0.16%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Obligasjon 20 er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess og vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

Avkastning

Siste 30 dager

0.46%

Siste 6 måneder

0.20%

Hittil i år

0.16%

Siste år

0.05%

Siste 3 år (Per år)

2.46%

Siste 5 år (Per år)

2.19%

Pris

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

110.04%

Selskaper med størst posisjon

 • Danske Bank A/S Var 11.11.2025 Call 11.11.2024
  4.29%
 • Pareto Bank ASA FRN 10.09.2025
  4.10%
 • SpareBank 1 Sørøst-Norge 2.35 23.10.2025
  3.98%
 • Sparebanken Sogn og Fjordane 2.09 08.28.2024
  3.41%
 • SpareBank 1 Helgeland 2.5 15.01.2024
  3.39%
 • Sparebanken Øst 2.4 15.12.2023
  3.22%
 • Fana Sparebank 1.24 18.09.2025
  3.17%
 • BNKRED 1.6 03/22/27
  3.13%
 • Sandnes Sparebank 1.31 09.09.2025
  2.91%
 • Sparebank 1 Østlandet 2.54 26.02.2025
  2.82%