DNB Obligasjon 20 N

-0.02%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB Obligasjon 20 er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2018 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2018 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2018 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

-0.57%

Siste 6 måneder

1.75%

Hittil i år

-0.02%

Siste år

0.34%

Siste 3 år (Per år)

-0.46%

Siste 5 år (Per år)

0.91%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

151.42%

Selskaper med størst posisjon

 • Sparebanken Møre 1.28 10.11.2025
  4.90%
 • Sparebank 1 SMN 4.95 03.11.2028
  4.64%
 • Fana Sparebank 1.24 18.09.2025
  4.09%
 • Danske Bank A/S Var 11.11.2025 Call 11.11.2024
  4.04%
 • SpareBank 1 Sørøst-Norge 2.35 23.10.2025
  3.87%
 • SpareBank 1 Østlandet 4.5 22.09.2027
  3.42%
 • BNKRED 1.6 03/22/27
  2.94%
 • Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2.57 06.03.2025
  2.68%
 • Pareto Bank ASA FRN 10.09.2025
  2.47%
 • Sparebanken Sør FRN 13.12.2027
  2.45%