DNB Europa Indeks N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,24%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,14%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-3,3%

Siste 6 måneder:

10,7%

Hittil i år:

11,1%

Siste år:

11,2%

Siste 3 år (per år):

11,1%

Siste 5 år (per år):

12,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010827926

Forvaltningskapital:

3 239 403 944 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (20.06.2024):

162 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Aksjer:

99,7%

Annet:

0,3%

Startdato:

20.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

3,9%

ASML Holding NV

3,3%

Nestle SA

2,7%

AstraZeneca PLC

2,2%

Shell PLC

2,2%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

2,1%

Novartis AG Registered Shares

1,9%

SAP SE

1,8%

Roche Holding AG

1,6%

Siemens AG

1,6%

Sektor

Finans

17,5%

Industri

16,4%

Helse

16,2%

Defensivt konsum

10,9%

Syklisk konsum

10,1%

Teknologi

8,3%

Materialer

6,9%

Energi

5,9%

Forsyning

3,6%

Kommunikasjon

3,3%

Eiendom

1,0%

Region

Europa

98,8%

Nord-Amerika

1,2%

Beskrivelse

DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Europe Index. Investering i DNB Europa Indeks gir normalt en bred eksponering mot alle sektorer det europeiske aksjemarkedet. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.