FIRST Norway

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,88%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

2,9%

Siste 6 måneder:

13,2%

Hittil i år:

10,2%

Siste år:

14,0%

Siste 3 år (per år):

5,6%

Siste 5 år (per år):

8,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010835507

Forvaltningskapital:

101 827 026 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (16.05.2024):

1 543 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,2%

Aksjer:

97,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

29.11.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Schibsted ASA Class B

9,1%

Kongsberg Gruppen ASA

8,9%

Aker BP ASA

8,8%

Borregaard ASA

8,1%

Mowi ASA

7,9%

Equinor ASA

7,6%

Telenor ASA

7,5%

AF Gruppen ASA Class A

7,2%

Bakkafrost P/F

6,9%

Yara International ASA

6,4%

Sektor

Energi

20,4%

Materialer

18,8%

Kommunikasjon

17,0%

Industri

16,4%

Defensivt konsum

15,1%

Finans

5,4%

Teknologi

3,4%

Eiendom

3,4%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet skal i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på verdsettelse og fremtidig vekstpotensial for selskapene. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av kursutvikling i enkeltaksjer og markedet generelt, møter med selskapene og andre sentrale aktører, samt diskusjon med selskapsanalytikere.