DNB Low Carbon Credit A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,41%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,31%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

1,1%

Siste 6 måneder:

4,6%

Hittil i år:

1,6%

Siste år:

5,5%

Siste 3 år (per år):

-0,5%

Siste 5 år (per år):

1,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010848963

Forvaltningskapital:

4 789 885 074 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (15.05.2024):

941 kr

Obligasjoner:

129,0%

Kontanter:

-30,9%

Aksjer:

0,0%

Annet:

1,9%

Startdato:

02.05.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4

36,7%

5 Yr Treasury Note Jun 24 / Fvm4

8,3%

10Yr Treasury Note Jun 24 / Tym4

3,3%

Long Bond (Cbt) Jun 2024 / Usm4

3,0%

Bund Jun 24 / Rxm4

2,7%

DnB Bank ASA 4.875%

1,6%

Long Gilt Jun 24/ G M4

1,4%

Eurosail-UK 2007-4BL PLC 6.33981%

1,2%

Wells Fargo & Co. 1.375%

1,1%

Bbcms Mortgage Trust 6.31181%

1,1%

Beskrivelse

Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner.