Storebrand Norge N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

5,5%

Siste 6 måneder:

15,7%

Hittil i år:

12,0%

Siste år:

20,8%

Siste 3 år (per år):

9,3%

Siste 5 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010849169

Forvaltningskapital:

1 858 768 810 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (22.05.2024):

1 543 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

98,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.11.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Telenor ASA

6,7%

Aker ASA Class A

5,8%

Subsea 7 SA

5,1%

SalMar ASA

4,8%

SpareBank 1 SR Bank ASA

4,8%

Yara International ASA

4,6%

Schibsted ASA Class B

4,2%

Mowi ASA

3,6%

Aker BP ASA

3,5%

Norsk Hydro ASA

3,3%

Sektor

Energi

20,0%

Industri

19,8%

Defensivt konsum

15,9%

Finans

15,7%

Kommunikasjon

13,1%

Materialer

12,3%

Forsyning

1,3%

Teknologi

1,2%

Syklisk konsum

0,5%

Eiendom

0,1%

Region

Europa

97,0%

Nord-Amerika

2,4%

Asia

0,6%

Beskrivelse

Storebrand Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet er stilnøytralt, har en diversifisert sektorsammensetning, og inneholder normalt 30-40 store, mellomstore og små selskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.