FIRST Nordic Real Estate

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,88%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

5,6%

Siste 6 måneder:

20,7%

Hittil i år:

2,5%

Siste år:

39,6%

Siste 3 år (per år):

-0,3%

Siste 5 år (per år):

9,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010851751

Forvaltningskapital:

932 373 253 kr

Kategori:

Eiendom, Indirekte - Øvrige

NAV/Kurs (24.05.2024):

1 623 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Aksjer:

98,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

16.05.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Fastighets AB Balder Class B

13,7%

AB Sagax Class B

13,5%

Wihlborgs Fastigheter AB

12,8%

Nyfosa AB

12,6%

Catena AB

6,2%

NP3 Fastigheter AB

6,2%

Swedish Logistic Property AB Class B

6,1%

K-Fast Holding AB Ordinary Shares - Class B

6,0%

Brinova Fastigheter AB Class B

6,0%

Fastighetsbolaget Emilshus AB

5,6%

Sektor

Eiendom

100,0%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet skal investere i børsnoterte nordiske eiendomsselskap, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse, kapitalavkastning og vekstpotensiale. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt.