FIRST Veritas

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,88%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

6,0%

Siste 6 måneder:

20,3%

Hittil i år:

18,2%

Siste år:

16,0%

Siste 3 år (per år):

11,3%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010860158

Forvaltningskapital:

1 101 119 575 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (15.05.2024):

2 514 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,3%

Aksjer:

98,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

27.08.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Avanza Bank Holding AB

11,4%

Bahnhof AB Class B

9,2%

Bouvet ASA

8,5%

Pandora A/S

8,0%

Evolution AB

8,0%

Paradox Interactive AB

7,0%

Novo Nordisk A/S Class B

6,8%

Admicom Oyj Ordinary Shares

5,3%

Veidekke ASA

5,2%

BioGaia AB Class B

4,8%

Sektor

Syklisk konsum

25,0%

Industri

17,4%

Kommunikasjon

16,4%

Helse

15,8%

Teknologi

13,9%

Finans

11,6%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet skal investere i et fåtall børsnoterte nordiske selskaper forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på en kvantitativ fundamental vurdering som stiller svært høye krav til kvalitet med fokus på selskapenes kapitalavkastning, vekst, kontantstrøm, gjeld, marginvarians, og prising. Den analytiske prosessen baseres på en dyptgående gjennomgang av nøkkeltall fra selskapenes års- og kvartalsrapporter tilbake til 2006, kombinert med kontinuerlig monitorering av papirers verdsettelse, relativt til selskaper med tilsvarende høy kvalitet.