KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II

23.72%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Valutasikret

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene. Referanseindeksen for fondet er MSCI World. En viktig del av investeringsstrategien er å redusere avvik fra referanseindeksen med hensyn til avkastning og risiko. Fondet vil kjøpe og selge aksjer ved behov for å sikre investeringsmålet. Forventet relativ volatilitet (tracking error) skal ligge i intervallet 0–5 prosent. Forventet relativ volatilitet vil normalt ligge i intervallet 1-2 prosent. For beregning av forventet relativ volatilitet benyttes Algo Risk Service. Fra oppstart benyttes fondets referanseindeks til å anslå den historiske volatiliteten.

Avkastning

Siste 30 dager

3.76%

Siste 6 måneder

12.64%

Hittil i år

23.72%

Siste år

26.50%

Pris

Pris for fondet

0.23%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.07%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.26%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

95.82%

Kontanter

4.11%

Annet

0.07%

Selskaper med størst posisjon

 • KLP AKSJEGLOBAL MER SAMFUNNSANSVAR
  96.62%
 • TOPIX INDX FUTR DEC21
  0%
 • EURO STOXX 50 DEC21
  0%
 • FTSE 100 IDX FUT DEC21
  0%
 • S&P500 EMINI FUT DEC21
  0%

Sektorer

 • Teknologi
  20.46%
 • Finans
  16.90%
 • Helse
  14.16%
 • Syklisk konsum
  12.14%
 • Industri
  11.39%
 • Kommunikasjon
  8.39%
 • Defensivt konsum
  7.32%
 • Materialer
  4.09%
 • Eiendom
  2.92%
 • Forsyning
  2.23%

Regioner

 • Nord-Amerika
  69.42%
 • Europa
  16.16%
 • Asia
  10.82%
 • Norden
  3.23%
 • Latin-Amerika
  0.35%
 • Afrika/Midt-Østen
  0.02%