KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar

0.72%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt har en rentefølsomhet mellom 0 - 2. Fondet investerer i norske rentepapirer i kredittrisikokategori 1, 2 og 3. Fondet skal unngå investeringer i fossil energi og våpen.

Avkastning

Siste 30 dager

0.08%

Siste 6 måneder

0.24%

Hittil i år

0.72%

Siste år

0.87%

Pris

Pris for fondet

0.10%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.02%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.18%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

92.83%

Kontanter

7.17%

Selskaper med størst posisjon

 • Orkla ASAN+0.85
  5.88%
 • Steen & Strom AS 16/23 2,40%
  4.67%
 • Statkraft AS 15/21 2,03%
  4.62%
 • Agder Energi ASN+0.73
  4.57%
 • NorgesGruppen ASAN+0.87
  3.94%
 • Norsk Hydro ASAN+0.75
  3.91%
 • VLVY F 02/11/22 EMTN
  3.90%
 • Spb 1 SMN 18/24 2,19%
  3.72%
 • DNB Bank ASAN+0.37
  3.38%
 • Entra ASA 15/22 2,45%
  3.29%