KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar

-1.27%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar er et iobligasjonsfond som investerer i kredittobligasjoner globalt. Fondet investerer i obligasjoner med kredittrating minimum BBB- eller tilsvarende og er valutasikret til norske kroner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av selskaper innen fossil energi og våpen.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.73%

Siste 6 måneder

1.10%

Hittil i år

-1.27%

Siste år

-1.05%

Pris

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.06%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.24%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

89.71%

Annet

7.43%

Kontanter

2.86%

Selskaper med størst posisjon

 • MSFT 2.525 06/01/50
  1.16%
 • CS V4.194 04/01/31 144A
  0.71%
 • VZ 3.4 03/22/41
  0.69%
 • VZ 2.355 03/15/32 144A
  0.64%
 • AMGN 4.4 05/01/45
  0.58%
 • DIS 2.65 01/13/31
  0.51%
 • NGGLN 4 06/08/27 EMTN
  0.49%
 • HSBC V0.976 05/24/25
  0.48%
 • TSCOLN 2.5 05/02/25 EMTN
  0.45%
 • MSFT 2.921 03/17/52
  0.45%