DNB Low Carbon Credit N

3.96%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner.

Avkastning

Siste måned

1.80%

Siste 6 måneder

2.57%

Hittil i år

3.96%

Siste år

3.94%

Siste 3 år (Per år)

-1.55%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.36%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.46%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

152.17%

Annet

1.91%

Selskaper med størst posisjon

 • 2 Yr Treasury Note Des 23 / TUZ3
  42.50%
 • 5 Yr Treasury Note Des 23 / FVZ3
  15.62%
 • 10Yr Treasury Note Des 23 / TYZ3
  4.86%
 • Long Bond (CBT) Des 2023 / USZ3
  2.76%
 • DNB Bank ASA Var Perp Call 12.11.2024
  1.60%
 • Goldman Sachs Group 3.5 01.04.2025
  1.38%
 • BBCMS 2018-TALL A FRN 15.03.2037
  1.31%
 • ESAIL 2007-4X B1A FRN 13.06.2045
  1.30%
 • Pacific Life GF II FRN 04.06.2026
  1.28%
 • Great Hall Mortgages GHM 2007-1 DB
  1.23%