DNB Low Carbon Credit N

-0.02%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.67%

Siste 6 måneder

-0.05%

Hittil i år

-0.02%

Siste år

0.95%

Pris

Pris for fondet

0.36%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.46%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

78.99%

Kontanter

12.03%

Annet

8.98%

Selskaper med størst posisjon

 • 2 Yr Treasury Note Dec 21 / TUZ1
  5.63%
 • 5 Yr Treasury Note Dec 21 / FVZ1
  3.50%
 • Bundesrepub. Deutschland 0 10.10.2025
  2.13%
 • Schatz Sep 21 / DUU1
  1.77%
 • US Treasury Sec 0.125 15.12.2023
  1.74%
 • US Treasury N/B 0.375 31.12.2025
  1.73%
 • 10Yr Treasury Note Dec 21 / TYZ1
  1.37%
 • Bobl Sep 21 / OEU1
  1.28%
 • Bundesobligation 0 14.04.2023
  1.04%
 • US Treasury N/B 1.25 31.05.2028
  0.89%