DNB Low Carbon Credit N

1.87%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

-0.59%

Siste 6 måneder

1.24%

Hittil i år

1.87%

Siste år

-0.95%

Siste 3 år (Per år)

-1.49%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.36%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.46%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

133.99%

Annet

1.17%

Selskaper med størst posisjon

 • 2 Yr Treasury Note Jun 23 / TUM3
  33.09%
 • 5 Yr Treasury Note Jun 23 / FVM3
  11.39%
 • 10Yr Treasury Note Jun 23 / TYM3
  7.58%
 • Long Bond (CBT) Jun 2023 / USM3
  2.55%
 • Apple Inc 1.65 08.02.2031
  1.38%
 • DNB Bank ASA Var Perp Call 12.11.2024
  1.27%
 • ESAIL 2007-4X B1A FRN 13.06.2045
  1.18%
 • Goldman Sachs Group 3.5 01.04.2025
  1.13%
 • Great Hall Mortgages GHM 2007-1 DB
  1.04%
 • BBCMS 2018-TALL A FRN 15.03.2037
  1.04%