DNB Low Carbon Credit N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,41%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,31%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

3,0%

Hittil i år:

3,0%

Siste år:

7,3%

Siste 3 år (per år):

-0,3%

Siste 5 år (per år):

1,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010867146

Forvaltningskapital:

4 831 797 736 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (22.07.2024):

1 002 kr

Obligasjoner:

131,2%

Kontanter:

-33,1%

Aksjer:

0,0%

Annet:

2,0%

Startdato:

20.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4

34,9%

5 Yr Treasury Note Sep 24 / Fvu4

10,8%

Euro Schatz Future June 24

2,8%

10Yr Treasury Note Sep 24 / Tyu4

2,5%

Euro Bund Future June 24

2,5%

Long Bond (Cbt) Sep 2024 / Usu4

2,2%

DnB Bank ASA 4.875%

1,7%

Euro Bobl Future June 24

1,6%

Long Gilt Future Sept 24

1,3%

Eurosail-UK 2007-4BL PLC 6.33981%

1,1%

Beskrivelse

Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner.