Storebrand Fornybar Energi

-8.52%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Bransjefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Fondet vil kjennetegnes ved høy risiko for kursendringer, og fondet vil ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen.

Avkastning

Siste 30 dager

-5.04%

Siste 6 måneder

7.94%

Hittil i år

-8.52%

Siste år

6.96%

Pris

Pris for fondet

0.75%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.00%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

97.73%

Annet

1.52%

Kontanter

0.75%

Selskaper med størst posisjon

 • Enphase Energy Inc
  4.95%
 • Xinyi Solar Holdings Ltd
  4.74%
 • SunPower Corp
  4.66%
 • Canadian Solar Inc
  4.61%
 • SolarEdge Technologies Inc
  4.60%
 • Vestas Wind System
  4.50%
 • Sunrun Inc
  4.50%
 • JinkoSolar Holding Co Ltd
  4.46%
 • Daqo New Energy Corp
  4.41%
 • Ormat Technologies Inc
  3.67%

Sektorer

 • Teknologi
  45.25%
 • Industri
  28.24%
 • Forsyning
  25.17%
 • Syklisk konsum
  1.33%

Regioner

 • Nord-Amerika
  43.42%
 • Asia
  27.84%
 • Europa
  20.62%
 • Norden
  8.11%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%