Storebrand Fremtid 80 N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,16%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,91%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

2,9%

Siste 6 måneder:

12,9%

Hittil i år:

12,6%

Siste år:

16,3%

Siste 3 år (per år):

9,9%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010894751

Forvaltningskapital:

598 657 302 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv

NAV/Kurs (22.05.2024):

1 482 kr

Obligasjoner:

13,8%

Kontanter:

-0,1%

Aksjer:

85,7%

Annet:

0,7%

Startdato:

18.11.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Storebrand Global ESG Plus A

18,1%

Storebrand Global Indeks A

18,0%

Storebrand Norge A

15,0%

Storebrand Indeks - Alle Markeder A

8,0%

Delphi Global N

7,0%

SKAGEN Global A

5,0%

SKAGEN Kon-Tiki A

5,0%

Storebrand Global Kreditt IG A

4,0%

Storebrand Verdi A

4,0%

Storebrand Japan A NOK

3,9%

Sektor

Teknologi

19,1%

Finans

16,5%

Industri

13,2%

Syklisk konsum

9,0%

Kommunikasjon

8,8%

Helse

8,6%

Defensivt konsum

8,1%

Energi

7,2%

Materialer

6,3%

Forsyning

1,7%

Eiendom

1,6%

Region

Nord-Amerika

48,8%

Europa

32,1%

Asia

17,3%

Latin-Amerika

1,3%

Afrika/Midt-Østen

0,4%

Beskrivelse

Storebrand Fremtid 80 er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringsteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.