Storebrand Fremtid 100 N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,26%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,01%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

1,5%

Siste 6 måneder:

13,8%

Hittil i år:

13,8%

Siste år:

18,8%

Siste 3 år (per år):

11,2%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010894827

Forvaltningskapital:

2 376 912 237 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (24.05.2024):

1 572 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,1%

Aksjer:

97,3%

Annet:

0,5%

Startdato:

18.11.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Storebrand Global ESG Plus A

17,0%

Storebrand Global Indeks A

17,0%

Storebrand Indeks - Alle Markeder A

17,0%

Storebrand Norge A

16,1%

Delphi Global N

9,0%

SKAGEN Kon-Tiki A

5,9%

SKAGEN Global A

5,0%

Storebrand Verdi A

4,0%

Storebrand Indeks - Nye Markeder A

4,0%

Storebrand Japan A NOK

3,8%

Sektor

Teknologi

19,5%

Finans

16,4%

Industri

13,2%

Syklisk konsum

9,4%

Helse

8,8%

Kommunikasjon

8,7%

Defensivt konsum

7,9%

Energi

6,9%

Materialer

5,9%

Forsyning

1,8%

Eiendom

1,6%

Region

Nord-Amerika

48,6%

Europa

31,1%

Asia

18,3%

Latin-Amerika

1,5%

Afrika/Midt-Østen

0,5%

Beskrivelse

Storebrand Fremtid 100 er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringsteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.