Alfred Berg Gambak N

11.40%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

2.17%

Siste 6 måneder

8.75%

Hittil i år

11.40%

Siste år

11.34%

Siste 3 år (Per år)

11.57%

Siste 5 år (Per år)

11.99%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

1.00%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

96.99%

Kontanter

2.93%

Annet

0.08%

Selskaper med størst posisjon

 • STATOIL
  9.56%
 • DNB BANK
  8.33%
 • MARINE HARVEST
  6.08%
 • PROTECTOR FORSIKRING
  5.79%
 • SALMAR
  5.38%
 • KONGSBERG GRUPPEN
  4.04%
 • SPAREBANK SR-BANK
  3.97%
 • VAR ENERGI
  3.80%
 • EUROPRIS
  3.70%
 • SPAREBANKEN VEST
  3.64%

Sektorer

 • Energi
  28.55%
 • Finans
  27.44%
 • Defensivt konsum
  16.44%
 • Industri
  14.66%
 • Materialer
  5.66%
 • Syklisk konsum
  3.08%
 • Teknologi
  1.58%
 • Kommunikasjon
  1.51%
 • Eiendom
  0.89%
 • Forsyning
  0.19%

Regioner

 • Norden
  87.20%
 • Europa
  5.90%
 • Nord-Amerika
  3.98%
 • Asia
  2.17%
 • Afrika/Midt-Østen
  0.76%
 • Latin-Amerika
  0%