Alfred Berg Gambak N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

6,2%

Siste 6 måneder:

20,4%

Hittil i år:

17,8%

Siste år:

28,2%

Siste 3 år (per år):

12,3%

Siste 5 år (per år):

14,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010904857

Forvaltningskapital:

12 272 212 383 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (16.05.2024):

371 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,2%

Aksjer:

97,7%

Annet:

0,1%

Startdato:

22.02.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Bank ASA

8,3%

Mowi ASA

6,9%

SalMar ASA

6,6%

Kongsberg Gruppen ASA

6,1%

Protector Forsikring ASA

5,9%

Equinor ASA

4,8%

Europris ASA

4,0%

SpareBank 1 SR Bank ASA

3,9%

Sparebanken Vest AS

3,7%

Subsea 7 SA

3,7%

Sektor

Finans

29,1%

Energi

19,0%

Industri

18,5%

Defensivt konsum

18,0%

Syklisk konsum

5,2%

Kommunikasjon

3,8%

Materialer

2,7%

Eiendom

1,5%

Teknologi

1,1%

Forsyning

1,0%

Region

Europa

95,0%

Nord-Amerika

3,6%

Asia

1,5%

Beskrivelse

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.