Alfred Berg Norge N

2.54%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består av gjennomanalyserte enkeltaksjer. Hvert verdipapir kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Porteføljen består normalt av 40 - 60 selskaper. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEBX).

Avkastning

Siste måned

2.17%

Siste 6 måneder

6.44%

Hittil i år

2.54%

Siste år

8.37%

Siste 3 år (Per år)

9.12%

Siste 5 år (Per år)

9.38%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

0.70%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.95%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

98.58%

Kontanter

1.33%

Annet

0.09%

Selskaper med størst posisjon

 • DNB BANK
  9.15%
 • STATOIL
  7.67%
 • MARINE HARVEST
  7.12%
 • SALMAR
  5.59%
 • KONGSBERG GRUPPEN
  4.07%
 • AKER BP
  3.73%
 • TELENOR
  3.65%
 • NORSK HYDRO
  3.50%
 • WALLENIUS WILHELMSEN
  3.41%
 • SUBSEA SA
  3.35%

Sektorer

 • Finans
  21.46%
 • Energi
  21.18%
 • Defensivt konsum
  19.75%
 • Industri
  16.74%
 • Kommunikasjon
  9.17%
 • Materialer
  7.34%
 • Teknologi
  3.48%
 • Syklisk konsum
  0.73%
 • Eiendom
  0.15%

Regioner

 • Norden
  92.81%
 • Europa
  3.80%
 • Asia
  2.03%
 • Nord-Amerika
  1.37%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%