Alfred Berg Norge N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,60%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-0,3%

Siste 6 måneder:

14,5%

Hittil i år:

13,4%

Siste år:

22,2%

Siste 3 år (per år):

9,4%

Siste 5 år (per år):

11,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010904865

Forvaltningskapital:

6 435 774 571 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (20.06.2024):

146 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,4%

Aksjer:

96,5%

Annet:

0,1%

Startdato:

24.02.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Mowi ASA

7,0%

DNB Bank ASA

6,8%

Equinor ASA

6,7%

SalMar ASA

5,8%

Kongsberg Gruppen ASA

5,6%

Subsea 7 SA

3,8%

Aker BP ASA

3,7%

Telenor ASA

3,6%

Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1

3,3%

SpareBank 1 SR Bank ASA

3,3%

Sektor

Energi

21,4%

Finans

19,7%

Defensivt konsum

19,7%

Industri

18,6%

Kommunikasjon

9,4%

Materialer

6,9%

Teknologi

3,1%

Syklisk konsum

1,1%

Eiendom

0,2%

Region

Europa

95,4%

Nord-Amerika

2,7%

Asia

1,9%

Beskrivelse

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består av gjennomanalyserte enkeltaksjer. Hvert verdipapir kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Porteføljen består normalt av 40 - 60 selskaper. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX).