Alfred Berg Nordic Gambak N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

6,6%

Siste 6 måneder:

21,1%

Hittil i år:

18,5%

Siste år:

21,3%

Siste 3 år (per år):

12,0%

Siste 5 år (per år):

17,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010907355

Forvaltningskapital:

1 245 208 497 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (15.05.2024):

149 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,4%

Aksjer:

97,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.02.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,1%

Volvo AB Class B

5,2%

Danske Bank A/S

4,7%

Atlas Copco AB Class B

4,0%

Wartsila Corp

4,0%

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

3,8%

Pandora A/S

3,6%

Swedbank AB Class A

2,9%

Securitas AB Class B

2,9%

Huhtamäki Oyj

2,7%

Sektor

Industri

40,4%

Finans

17,6%

Syklisk konsum

15,6%

Helse

14,0%

Defensivt konsum

3,9%

Kommunikasjon

3,7%

Materialer

2,1%

Eiendom

1,4%

Energi

1,3%

Region

Europa

99,5%

Asia

0,5%

Beskrivelse

Alfred Berg Nordic Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha potensial for å bidra betydelig til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Gjennom en disiplinert investeringsprosess vil forvalter søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fundamental- og sentiment analyse ligger til grunn for å identifisere gode investeringsmuligheter, men betydelig vekt legges på sentiment analysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, VINX Benchmark Cap NI NOK, hvilket betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.