Alfred Berg Global N

27.66%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Fondet investerer ikke i fremvoksende markeder. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og prishistorikk. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

4.25%

Siste 6 måneder

6.62%

Hittil i år

27.66%

Siste år

23.59%

Siste 3 år (Per år)

12.16%

Siste 5 år (Per år)

12.30%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.75%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

97.02%

Kontanter

1.51%

Annet

1.47%

Selskaper med størst posisjon

 • MICROSOFT CORP
  5.15%
 • APPLE INC
  4.44%
 • ALPHABET INC CLASS C
  2.56%
 • META PLATFORMS INC CLASS A A
  2.03%
 • BROADCOM INC
  2.03%
 • SHELL PLC
  1.97%
 • VISA INC CLASS A A
  1.74%
 • AMAZON COM INC
  1.73%
 • NOVO NORDISK CLASS B B
  1.70%
 • TOTALENERGIES
  1.69%

Sektorer

 • Teknologi
  24.50%
 • Finans
  16.86%
 • Industri
  11.69%
 • Helse
  11.69%
 • Syklisk konsum
  10.60%
 • Energi
  8.13%
 • Kommunikasjon
  8.05%
 • Forsyning
  2.79%
 • Defensivt konsum
  2.49%
 • Eiendom
  1.61%
 • Materialer
  1.60%

Regioner

 • Nord-Amerika
  60.37%
 • Europa
  21.09%
 • Asia
  13.95%
 • Norden
  4.59%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%