Alfred Berg Global N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,75%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,50%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

1,5%

Siste 6 måneder:

24,2%

Hittil i år:

25,1%

Siste år:

37,7%

Siste 3 år (per år):

18,5%

Siste 5 år (per år):

15,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010907363

Forvaltningskapital:

476 222 435 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (16.05.2024):

167 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,7%

Aksjer:

98,6%

Annet:

0,8%

Startdato:

22.02.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

5,3%

NVIDIA Corp

4,0%

Amazon.com Inc

3,5%

Meta Platforms Inc Class A

2,1%

Broadcom Inc

1,8%

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

1,7%

JPMorgan Chase & Co

1,6%

ASML Holding NV

1,6%

Visa Inc Class A

1,5%

Mastercard Inc Class A

1,5%

Sektor

Teknologi

29,5%

Finans

17,1%

Industri

15,1%

Syklisk konsum

14,3%

Helse

10,9%

Kommunikasjon

4,0%

Energi

3,2%

Materialer

2,2%

Defensivt konsum

1,5%

Eiendom

1,4%

Forsyning

0,8%

Region

Nord-Amerika

70,2%

Europa

17,7%

Asia

12,1%

Beskrivelse

Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til sentiment, risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og marginstabilitet. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er MSCI World NR NOK.