Delphi Green Trends N

Fond

Risiko

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 07.02

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

NO0010911159

Forvaltningskapital:

170 516 408 kr

Kategori:

Bransjefond, Økologi

NAV/Kurs (07.02.2024):

833 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,9%

Aksjer:

97,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.12.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Waste Connections Inc

6,5%

Republic Services Inc

5,5%

Enphase Energy Inc

4,6%

ASML Holding NV

4,6%

First Solar Inc

4,0%

Schneider Electric SE

3,9%

Xylem Inc

3,7%

MYR Group Inc

3,6%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

3,5%

Commercial Metals Co

3,1%

Sektor

Industri

50,8%

Teknologi

30,5%

Materialer

7,8%

Forsyning

7,3%

Syklisk konsum

1,8%

Defensivt konsum

1,8%

Region

Nord-Amerika

50,1%

Europa

30,0%

Asia

19,9%

Beskrivelse

Delphi Green Trends er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fremvoksende markeder. Porteføljen består normalt av 30-45 store, mellomstore og små selskaper, som skal ha grønne inntekter knyttet opp mot temaer som: fornybar energi, sirkulær økonomi, grønne bygninger og infrastruktur, grønn mobilitet eller bærekraftige økosystemer og jordbruk. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet har bærekraftige investeringer som formål, i tillegg til at fondet fremmer bærekraft gjennom aktivt eierskap, påvirkningsarbeid og produkt- og normbaserte utelukkelser.