Storebrand Indeks - Norden N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

4,4%

Siste 6 måneder:

16,8%

Hittil i år:

12,9%

Siste år:

13,5%

Siste 3 år (per år):

9,1%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010947153

Forvaltningskapital:

4 882 265 757 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (22.05.2024):

1 350 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

15.04.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,5%

Investor AB Class B

3,3%

Volvo AB Class B

3,3%

Atlas Copco AB Class A

3,2%

Nordea Bank Abp

2,8%

Vestas Wind Systems A/S

2,1%

DSV AS

2,1%

Assa Abloy AB Class B

2,0%

Equinor ASA

1,9%

Hexagon AB Class B

1,9%

Sektor

Industri

30,8%

Finans

19,6%

Helse

15,4%

Materialer

7,0%

Teknologi

5,8%

Syklisk konsum

5,6%

Defensivt konsum

4,9%

Energi

4,0%

Kommunikasjon

2,9%

Eiendom

2,6%

Forsyning

1,3%

Region

Europa

99,8%

Nord-Amerika

0,2%

Beskrivelse

Storebrand Indeks - Norden er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, VINX Benchmark Cap Net. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.