FORTE Strategisk A

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,96%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 08.05

Siste måned:

1,9%

Siste 6 måneder:

10,2%

Hittil i år:

11,2%

Siste år:

15,9%

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010963432

Forvaltningskapital:

242 406 379 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv

NAV/Kurs (08.05.2024):

131 kr

Obligasjoner:

25,4%

Kontanter:

3,4%

Aksjer:

71,1%

Annet:

0,1%

Startdato:

08.06.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB USA Indeks A

16,5%

DNB Europa Indeks A

15,1%

iShares Global Govt Bond ETF USD Acc

10,6%

Storebrand Indeks - Nye Markeder N

8,2%

DNB Global Indeks A

8,1%

KLP AksjeGlobal Indeks S

7,3%

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks S

6,2%

Storebrand Global Indeks N

5,4%

SPDR Blmbrg SASB 0-3YrEuroCorpESGETF€Acc

5,1%

KLP AksjeAsia Indeks S

4,6%

Sektor

Teknologi

20,9%

Finans

15,6%

Industri

12,4%

Helse

11,6%

Syklisk konsum

11,3%

Defensivt konsum

7,0%

Kommunikasjon

6,8%

Materialer

4,8%

Energi

4,6%

Eiendom

2,5%

Forsyning

2,5%

Region

Nord-Amerika

50,4%

Europa

27,8%

Asia

20,0%

Latin-Amerika

1,4%

Afrika/Midt-Østen

0,4%

Beskrivelse

FORTE Strategisk er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i ordinære verdipapirfond, børsomsatte fond og enkeltpapirer. De underliggende fondene kan være, men er ikke begrenset til, globale fond, regionale fond og bransjefond. Investeringsprosessen har som mål å skape en kostnadseffektiv og likvid eksponering som speiler den i Statens pensjonsfond utland. Fondets investeringer i rentemarkedet vil altoverveiende bestå av obligasjoner med kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade). Slik kredittvurdering eller tilsvarende mål på kredittkvalitet må fastsettes av et uavhengig kredittvurderingsbyrå.