Storebrand Fremtidens Byer N

Fond

Risiko

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,75%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-3,7%

Siste 6 måneder:

11,6%

Hittil i år:

10,3%

Siste år:

11,0%

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0011030330

Forvaltningskapital:

218 391 304 kr

Kategori:

Bransjefond, Økologi

NAV/Kurs (20.06.2024):

1 180 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,2%

Aksjer:

98,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.08.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

BYD Co Ltd Class H

4,1%

Westinghouse Air Brake Technologies Corp

4,0%

Watsco Inc Class A

4,0%

Johnson Controls International PLC

4,0%

Trane Technologies PLC Class A

4,0%

Nippon Telegraph & Telephone Corp

4,0%

Schneider Electric SE

4,0%

Xylem Inc

3,9%

Ecolab Inc

3,9%

Lennox International Inc

3,1%

Sektor

Industri

70,7%

Syklisk konsum

8,0%

Eiendom

7,4%

Teknologi

6,0%

Kommunikasjon

4,0%

Materialer

3,9%

Region

Nord-Amerika

60,9%

Europa

21,0%

Asia

16,1%

Latin-Amerika

2,1%

Beskrivelse

Storebrand Fremtidens Byer søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp. Fokuset på funksjonalitet og elektrifisering av transportsystemer skal gi innbyggere bedre reiseopplevelser og en høy luftkvalitet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.