Kron Indeks Global

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,01%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

14,5%

Hittil i år:

14,5%

Siste år:

22,3%

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0011101545

Forvaltningskapital:

7 525 006 551 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (24.05.2024):

141 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,7%

Annet:

0,1%

Startdato:

27.10.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

4,6%

Apple Inc

3,9%

NVIDIA Corp

3,4%

Amazon.com Inc

2,6%

Meta Platforms Inc Class A

1,7%

Alphabet Inc Class A

1,4%

Alphabet Inc Class C

1,2%

Berkshire Hathaway Inc Class B

1,0%

Eli Lilly and Co

1,0%

JPMorgan Chase & Co

0,9%

Sektor

Teknologi

24,7%

Finans

15,2%

Helse

12,1%

Syklisk konsum

10,7%

Industri

10,2%

Kommunikasjon

7,7%

Defensivt konsum

6,5%

Energi

4,5%

Materialer

3,7%

Forsyning

2,4%

Eiendom

2,3%

Region

Nord-Amerika

73,4%

Europa

17,3%

Asia

9,0%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Latin-Amerika

0,1%

Beskrivelse

Kron Indeks Global er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, MSCI World NR. Relativ volatilitet vil normalt være inntil 1,5 prosent. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Fondet har UCITS status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.