Storebrand Fornybar Energi N

Fond

Risiko

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,75%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-5,7%

Siste 6 måneder:

-6,4%

Hittil i år:

-10,0%

Siste år:

-31,2%

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0011110256

Forvaltningskapital:

1 316 463 431 kr

Kategori:

Bransjefond, Alternativ energi

NAV/Kurs (20.06.2024):

758 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,3%

Aksjer:

98,3%

Annet:

1,4%

Startdato:

29.09.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Canadian Solar Inc

4,4%

JinkoSolar Holding Co Ltd DR

4,4%

Sunrun Inc

4,4%

Enphase Energy Inc

4,2%

Bloom Energy Corp Class A

4,0%

SolarEdge Technologies Inc

4,0%

Prysmian SpA

4,0%

Ormat Technologies Inc

3,9%

EDP Renovaveis SA

3,9%

Vestas Wind Systems A/S

3,9%

Sektor

Teknologi

47,2%

Industri

31,6%

Forsyning

20,3%

Syklisk konsum

0,9%

Region

Nord-Amerika

42,1%

Asia

31,2%

Europa

26,8%

Beskrivelse

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Fondet vil kjennetegnes ved høy risiko for kursendringer, og fondet vil ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen.