Öhman Global Growth

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,18%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,83%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste måned:

4,9%

Siste 6 måneder:

16,0%

Hittil i år:

15,1%

Siste år:

13,1%

Siste 3 år (per år):

5,0%

Siste 5 år (per år):

18,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

SE0000493546

Forvaltningskapital:

2 618 280 498 kr

Kategori:

Bransjefond, Teknologi

NAV/Kurs (20.05.2024):

1 371 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,8%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

15.04.1996

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alphabet Inc Class A

5,6%

NVIDIA Corp

5,4%

Microsoft Corp

5,2%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4,2%

Amazon.com Inc

3,8%

Samsung Electronics Co Ltd

3,0%

SK Hynix Inc

3,0%

Spotify Technology SA

2,8%

Boston Scientific Corp

2,7%

Nintendo Co Ltd

2,7%

Sektor

Teknologi

52,3%

Kommunikasjon

16,3%

Helse

12,8%

Syklisk konsum

8,5%

Industri

5,7%

Finans

4,4%

Region

Nord-Amerika

68,1%

Asia

23,7%

Europa

8,2%

Beskrivelse

Fondet er et globalt aksjefond med målsetning om å oppnå høyest mulig kapitaløkning gitt fondets investeringsprofil. Fondet forvaltes aktivt og på en bærekraftig måte. Fondet investerer i selskaper med høy forventet vekst og med produkter og tjenester som er basert på teknisk innovasjon. Fondet foretar sine plasseringer globalt og vanligvis i 30–50 selskaper fordelt på ulike sektorer. Bærekraftsaspektene hensyntas i økonomiske selskapsanalyser og investeringsbeslutninger. Disse har en innvirkning, men er ikke nødvendigvis utslagsgivende for hvilke selskap som tas med i fondet. Bærekraftsaspektene er uttrykkelig en del av investeringsprosessen, de analyseres kontinuerlig og påvirker fondets investeringer.