Öhman Global

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,92%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,29%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.05

Siste måned:

3,8%

Siste 6 måneder:

16,1%

Hittil i år:

15,7%

Siste år:

16,0%

Siste 3 år (per år):

12,8%

Siste 5 år (per år):

15,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

SE0000533945

Forvaltningskapital:

22 929 869 661 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (20.05.2024):

474 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

21.12.1998

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

5,6%

Alphabet Inc Class A

4,1%

NVIDIA Corp

3,0%

Apple Inc

2,6%

Amazon.com Inc

2,3%

JPMorgan Chase & Co

2,1%

Trane Technologies PLC Class A

1,9%

Constellation Energy Corp

1,9%

Visa Inc Class A

1,8%

Berkshire Hathaway Inc Class B

1,8%

Sektor

Teknologi

24,9%

Finans

15,5%

Helse

14,0%

Syklisk konsum

11,1%

Kommunikasjon

9,8%

Industri

8,2%

Defensivt konsum

5,7%

Materialer

4,4%

Forsyning

3,5%

Eiendom

3,0%

Region

Nord-Amerika

63,2%

Europa

21,6%

Asia

15,2%

Beskrivelse

Fondet er et aksjefond med målsetning om å overgå utviklingen på de globale aksjemarkedene på lang sikt, og med god risikospredning. Fondet forvaltes aktivt og bærekraftig og foretar sine plasseringer i et konsentrert antall globale selskaper. Fondet foretar normalt sine plasseringer i 70–90 selskaper fordelt på ulike land og bransjer. Fondet har spesifikke og uttalte kriterier for investering i selskaper basert på miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG) som best tilsvarer fondsselskapets høye kraft til et bærekraftig foretak. Bærekraftsaspektene er uttrykkelig en del av investeringsprosessen, de analyseres kontinuerlig og påvirker fondets investeringer. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i forordningen om rapportering i finanssektoren og er et såkalt lysegrønt fond. Mer informasjon om bærekraftsarbeid er å finne i fondets informasjonsbrosjyre.