Swedbank Robur Nordenfond

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,88%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

5,9%

Siste 6 måneder:

20,0%

Hittil i år:

13,5%

Siste år:

21,9%

Siste 3 år (per år):

9,0%

Siste 5 år (per år):

14,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

SE0000537722

Forvaltningskapital:

8 458 848 569 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (16.05.2024):

201 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,2%

Aksjer:

96,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.1991

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

8,8%

Investor AB Class B

8,8%

Atlas Copco AB Class B

6,8%

Pandora A/S

4,8%

Sampo Oyj Class A

4,0%

Volvo AB Class B

3,7%

ABB Ltd

3,4%

DSV AS

3,3%

Hexagon AB Class B

2,9%

UPM-Kymmene Oyj

2,6%

Sektor

Industri

33,3%

Finans

24,1%

Helse

11,2%

Materialer

8,5%

Teknologi

7,7%

Syklisk konsum

7,0%

Defensivt konsum

5,4%

Eiendom

2,7%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet er et aksjefond som investerer i nordiske selskaper innen forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi.