Swedbank Robur Småbolagsfond Glb A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,88%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

-4,0%

Siste 6 måneder:

21,5%

Hittil i år:

6,1%

Siste år:

10,1%

Siste 3 år (per år):

0,7%

Siste 5 år (per år):

7,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

SE0000539439

Forvaltningskapital:

9 326 553 185 kr

Kategori:

Globale, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (23.04.2024):

141 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,9%

Aksjer:

99,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

21.11.1984

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Mirion Technologies Inc Ordinary Shares Class A

9,0%

APi Group Corp

6,5%

RXO Inc

5,8%

Core & Main Inc Class A

5,7%

WillScot Mobile Mini Holdings Corp

5,1%

Pool Corp

4,6%

Watsco Inc Class A

4,3%

Uniphar PLC

3,6%

Alpha Group International plc

3,1%

Tecan Group AG

3,1%

Sektor

Industri

62,8%

Helse

15,5%

Syklisk konsum

5,6%

Teknologi

4,9%

Finans

4,6%

Materialer

3,0%

Eiendom

2,2%

Defensivt konsum

1,4%

Region

Nord-Amerika

65,7%

Europa

23,3%

Asia

8,9%

Afrika/Midt-Østen

2,1%

Beskrivelse

Fondet er et bredt aksjefond som investerer globalt i forskjellige selskaper og i forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi. Fondet kan investere i pengemarkedsinstrumenter og sette midler på konto hos kredittinstitusjoner for å effektivisere behandlingen av likvide midler, eller hvis forvaltningsselskapet anser det nødvendig på grunn av markedsforholdene.