Öhman Marknad Japan

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,47%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,69%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,33%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

10,5%

Siste 6 måneder:

11,6%

Hittil i år:

18,9%

Siste år:

27,7%

Siste 3 år (per år):

9,9%

Siste 5 år (per år):

11,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

SE0000577959

Forvaltningskapital:

571 822 243 kr

Kategori:

Japan, Store selskaper

NAV/Kurs (22.07.2024):

182 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

-0,1%

Aksjer:

100,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.10.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Toyota Motor Corp

6,8%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

4,0%

Sony Group Corp

3,6%

Tokyo Electron Ltd

3,5%

Hitachi Ltd

3,5%

Jtim4

3,4%

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

3,1%

Recruit Holdings Co Ltd

2,8%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

2,5%

Tokio Marine Holdings Inc

2,5%

Sektor

Teknologi

18,0%

Finans

17,9%

Syklisk konsum

17,7%

Industri

14,1%

Kommunikasjon

11,7%

Helse

8,3%

Materialer

5,1%

Defensivt konsum

3,8%

Eiendom

3,4%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de japanske aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EU-forordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI Japan Total Return Net.