Öhman Marknad USA

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,44%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,66%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,33%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

2,5%

Siste 6 måneder:

16,8%

Hittil i år:

17,5%

Siste år:

29,3%

Siste 3 år (per år):

17,9%

Siste 5 år (per år):

17,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

SE0000577967

Forvaltningskapital:

6 030 630 371 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (17.05.2024):

535 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Aksjer:

100,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.10.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

7,1%

Apple Inc

6,6%

NVIDIA Corp

6,0%

Amazon.com Inc

4,7%

Alphabet Inc Class A

3,1%

Meta Platforms Inc Class A

2,2%

Alphabet Inc Class C

2,1%

Eli Lilly and Co

2,0%

Broadcom Inc

1,9%

JPMorgan Chase & Co

1,8%

Sektor

Teknologi

35,1%

Helse

13,5%

Finans

12,9%

Kommunikasjon

11,2%

Syklisk konsum

10,4%

Industri

7,2%

Defensivt konsum

4,9%

Eiendom

2,5%

Materialer

2,1%

Forsyning

0,3%

Region

Nord-Amerika

99,3%

Europa

0,4%

Latin-Amerika

0,2%

Asia

0,1%

Beskrivelse

Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de amerikanske aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer:https://www.ohman.se/app/uploads/Policy-ansvarsfulla-investeringar.pdf Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EU-forordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI USA Tot. Ret. Net.