Öhman Marknad Europa

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,67%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,33%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

4,2%

Siste 6 måneder:

14,8%

Hittil i år:

14,3%

Siste år:

11,8%

Siste 3 år (per år):

12,7%

Siste 5 år (per år):

13,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

SE0000577975

Forvaltningskapital:

2 486 765 305 kr

Kategori:

Europa, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (22.05.2024):

266 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,4%

Startdato:

18.10.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

5,0%

ASML Holding NV

4,3%

Nestle SA

3,3%

AstraZeneca PLC

3,1%

Novartis AG Registered Shares

2,6%

SAP SE

2,5%

Roche Holding AG

2,2%

HSBC Holdings PLC

2,2%

Siemens AG

1,9%

Unilever PLC

1,7%

Sektor

Finans

19,9%

Helse

19,3%

Industri

16,3%

Teknologi

10,4%

Defensivt konsum

10,3%

Syklisk konsum

8,2%

Materialer

6,9%

Kommunikasjon

4,1%

Forsyning

3,7%

Eiendom

0,9%

Region

Europa

98,6%

Nord-Amerika

1,4%

Beskrivelse

Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de europeiske utviklede aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EU forordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI Europe Total Return Net.