Öhman Marknad Pacific

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,46%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,68%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,33%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

6,2%

Siste 6 måneder:

11,4%

Hittil i år:

8,0%

Siste år:

7,9%

Siste 3 år (per år):

8,3%

Siste 5 år (per år):

9,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

SE0000577983

Forvaltningskapital:

1 883 298 171 kr

Kategori:

Stillehavsområdet eks. Japan

NAV/Kurs (17.05.2024):

381 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Aksjer:

100,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.10.1999

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Commonwealth Bank of Australia

7,9%

CSL Ltd

5,6%

AIA Group Ltd

5,3%

ANZ Group Holdings Ltd

4,0%

Yapm4

3,8%

Wesfarmers Ltd

3,7%

Macquarie Group Ltd

3,4%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,0%

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

3,0%

Goodman Group

3,0%

Sektor

Finans

40,9%

Materialer

12,2%

Eiendom

11,8%

Industri

9,2%

Helse

8,7%

Kommunikasjon

5,6%

Syklisk konsum

3,8%

Teknologi

3,5%

Defensivt konsum

3,5%

Forsyning

0,9%

Region

Asia

98,2%

Nord-Amerika

1,8%

Beskrivelse

Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen i aksjemarkedene i Stillehavsregionen, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EU-forordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI Pacific ex Japan Total Return Net.