Lannebo Sverige

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,08%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,63%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.02

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

SE0000740680

Forvaltningskapital:

4 247 142 652 kr

Kategori:

Sverige

NAV/Kurs (16.02.2023):

59 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

5,8%

Aksjer:

94,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

04.08.2000

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B

7,6%

Swedbank AB Class A

6,5%

Essity AB Class B

6,3%

Millicom International Cellular SA SEDR

5,8%

Svenska Handelsbanken AB Class A

5,7%

SKF AB Class B

5,3%

Sandvik AB

4,8%

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

4,8%

Nordea Bank Abp

4,7%

Nokia Oyj

4,7%

Sektor

Finans

23,5%

Helse

17,4%

Industri

15,9%

Teknologi

12,9%

Materialer

9,3%

Defensivt konsum

7,3%

Syklisk konsum

7,0%

Kommunikasjon

6,7%

Region

Europa

93,4%

Nord-Amerika

6,7%

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet fond som fokuserer på Sverige. Fondets middler skal investeres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater, verdipapirfondsandelar og som innskudd i kreditinstitusjon. Derivater kan brukes som en del av sin investeringsstrategi.