Lannebo Småbolag

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,08%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,63%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.02

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

SE0000740698

Forvaltningskapital:

29 267 745 569 kr

Kategori:

Sverige, Små/mellomstore selskaper

NAV/Kurs (23.02.2024):

171 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,5%

Aksjer:

97,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

04.08.2000

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Addtech AB Class B

6,1%

Beijer Ref AB Class B

5,5%

Lifco AB Class B

5,5%

Trelleborg AB Class B

5,4%

Lagercrantz Group AB Class B

5,0%

Indutrade AB

4,6%

AAK AB

4,4%

Bufab AB

4,2%

AB Sagax Class B

4,0%

Mycronic AB

3,8%

Sektor

Industri

47,1%

Teknologi

19,0%

Eiendom

14,2%

Defensivt konsum

8,1%

Finans

4,3%

Materialer

3,9%

Helse

3,4%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond med fokus påp små og mellomstore selskaper i Norden. Fondet plaserer i aksjerelaterte fond, derivater samt på konto i kreditt institutt. Aksje utvalget baseres på fundamental analyse av selskaper i alle bransjer, samtidig som de ofte endrer portefølje sammensetningen i fondet. Fondet kan maks investere 1% av fondets markedsverdi i en enkelt aksje. Fondets egen referanseindeks er Carnegie Small Cap Sweden Index.