East Capital Østeuropa

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,55%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,17%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,88%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 25.02

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

SE0000888208

Forvaltningskapital:

 kr

Kategori:

-

Startdato:

18.03.2002

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

East Capital Eastern Europe A SEK

100,0%

Sektor

Finans

36,3%

Energi

30,6%

Materialer

12,8%

Teknologi

4,5%

Kommunikasjon

4,4%

Syklisk konsum

3,9%

Defensivt konsum

3,9%

Helse

2,4%

Forsyning

1,1%

Eiendom

0,2%

Region

Europa

96,3%

Asia

3,2%

Nord-Amerika

0,5%

Beskrivelse

Fondet investerer primært i børsnoterte selskaper, men kan også investere i unoterte selskaper. Fondets plasseringer gir eksponering til hele Øst-Europa. Plasseringer kan gjøres i Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hellas, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldavia, Montenegro, Polen, Russland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, Tsjekkia, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, Ungarn, Usbekistan, og Østerrike. Både direkte og indirekte eksponering tillates. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje. Primært søker fondet eksponering mot selskaper som nyter godt av økende velstandsnivåer i vekstmarkedene i Øst-Europa, ettersom disse markedene går gjennom en konvergensprosess relativt til velstandsnivåene i Vesten. Denne konvergensprosessen gir lokale selskaper gode forutsetninger for å øke sin inntjening.