East Capital Østeuropa

31.29%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer primært i børsnoterte selskaper, men kan også investere i unoterte selskaper. Fondets plasseringer gir eksponering til hele Øst-Europa. Plasseringer kan gjøres i Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estland, Georgia, Hellas, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldavia, Montenegro, Polen, Russland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tadsjikistan, Tsjekkia, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina, Ungarn, Usbekistan, og Østerrike. Både direkte og indirekte eksponering tillates. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje. Primært søker fondet eksponering mot selskaper som nyter godt av økende velstandsnivåer i vekstmarkedene i Øst-Europa, ettersom disse markedene går gjennom en konvergensprosess relativt til velstandsnivåene i Vesten. Denne konvergensprosessen gir lokale selskaper gode forutsetninger for å øke sin inntjening.

Avkastning

Siste 30 dager

3.35%

Siste 6 måneder

26.32%

Hittil i år

31.29%

Siste år

48.09%

Siste 3 år (Per år)

14.54%

Siste 5 år (Per år)

11.25%

Pris

Pris for fondet

2.17%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.68%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.74%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

98.42%

Kontanter

1.58%

Selskaper med størst posisjon

 • East Capital Eastern Europe A SEK Cap
  100.00%

Sektorer

 • Finans
  29.98%
 • Energi
  25.07%
 • Materialer
  15.78%
 • Syklisk konsum
  7.75%
 • Kommunikasjon
  6.81%
 • Teknologi
  5.64%
 • Defensivt konsum
  4.25%
 • Helse
  2.64%
 • Eiendom
  1.19%
 • Forsyning
  0.89%

Regioner

 • Europa
  95.33%
 • Asia
  4.17%
 • Nord-Amerika
  0.50%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Norden
  0%