Swedbank Robur Sverigefond A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,88%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-1,1%

Siste 6 måneder:

11,0%

Hittil i år:

11,0%

Siste år:

16,8%

Siste 3 år (per år):

3,7%

Siste 5 år (per år):

11,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

SE0000996233

Forvaltningskapital:

56 803 794 341 kr

Kategori:

Sverige

NAV/Kurs (20.06.2024):

768 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

6,2%

Aksjer:

93,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

04.10.2002

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Atlas Copco AB Class A

9,7%

Volvo AB Class B

7,4%

Hexagon AB Class B

5,7%

Assa Abloy AB Class B

5,6%

AstraZeneca PLC

5,5%

ABB Ltd

4,8%

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

4,6%

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

4,4%

Indutrade AB

3,5%

Nordea Bank Abp

3,3%

Sektor

Industri

53,8%

Finans

17,3%

Helse

9,2%

Teknologi

8,8%

Defensivt konsum

5,4%

Syklisk konsum

2,8%

Eiendom

2,2%

Kommunikasjon

0,6%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Fondet er et aksjefond som i hovedsak investerer i små og mellomstore svenske selskaper i forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi.