Öhman Marknad Sverige Bred

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,35%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,49%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,24%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

-0,6%

Siste 6 måneder:

10,1%

Hittil i år:

10,0%

Siste år:

20,3%

Siste 3 år (per år):

5,5%

Siste 5 år (per år):

13,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

SE0001463449

Forvaltningskapital:

5 528 168 991 kr

Kategori:

Sverige

NAV/Kurs (19.06.2024):

453 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Aksjer:

100,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

24.08.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Atlas Copco AB Class A

9,1%

Investor AB Class B

8,5%

Volvo AB Class B

5,8%

EQT AB Ordinary Shares

4,1%

Assa Abloy AB Class B

3,3%

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

3,2%

Hexagon AB Class B

3,0%

Sandvik AB

2,9%

Hennes & Mauritz AB Class B

2,7%

ABB Ltd

2,7%

Sektor

Industri

40,8%

Finans

24,3%

Teknologi

7,0%

Helse

6,8%

Syklisk konsum

5,7%

Eiendom

4,4%

Materialer

4,1%

Defensivt konsum

3,5%

Kommunikasjon

3,3%

Forsyning

0,1%

Region

Europa

99,5%

Nord-Amerika

0,5%

Beskrivelse

Fondet er et bredt indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de svenske aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EUforordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er SIX Portfolio Return Index.